Diversifiering

I Allarp skapas förutsättningar för ett diversifierat utbud av boendeformer: villor, radhus, småhus, flerbostadshus och servicelägenheter. Tillsammans med de olika verksamheter som planeras i området skapas möjligheter för en varierad befolkning i alla åldrar, barnfamiljer, par och ensamstående i olika konstellationer. Variationen i bostadsutbudet ger också ett underlag för att invånarna kan flytta inom området i takt med att deras livssituation förändras, till exempel kan ett par som flyttat in i en villa välja att bosätta sig i ett mindre hus när barnen flyttat ut, och senare söka sig vidare till en servicelägenhet om behovet uppstår. På så vis skapas förutsättningar för ett generationsboende där man kan leva på samma plats i livets alla skeden, vilket bidrar till en förankring i platsen och dess historia. Alla hus kan också använda en del av sin yta för enklare verksamheter, såsom hemmakontor.