Genom att utnyttja närheten till E6:an och kustbanan kan de boende i Allarp utnyttja befintliga kommunikationer, vilket ger ett högt utnyttjande av befintliga resurser.

Befintliga värden

Befintliga värden

Närhet till kommunikationer, bebyggelse och naturvärden i området ger ett ett högre utnyttjande av befintliga resurser och förstärker redan existerande kvalitéer.

Se mer
Högt resursutnyttjande

Högt resursutnyttjande

Den högre tätheten bidrar också till en social hållbarhet, då fler invånare på samma plats ger ett underlag för verksamheter och olika boendeformer.

Se mer
System och kretsloppssystem

System och kretsloppssystem

Den tredje faktorn som skapar förutsättningar för den hållbara småstaden är kretsloppstänkandet. 

Se mer