Genom att utnyttja närheten till E6:an och kustbanan kan de boende i Allarp utnyttja befintliga kommunikationer, vilket ger ett högt utnyttjande av befintliga resurser.

{REL[306][top_level_static_content]dItlahX0REL}{REL[307][top_level_static_content]dLGFVffEREL}
System och kretsloppssystem

System och kretsloppssystem

Den tredje faktorn som skapar förutsättningar för den hållbara småstaden är kretsloppstänkandet. 

Se mer