Tekniska anläggningar

Inom området för tekniska anläggningar i planområdets östra del, där energiproduktionsanläggning medges, är högsta tillåtna höjd 15 meter. Utöver detta tillåts här uppstickande föremål till en totalhöjd av 30 meter.